USLUGE

 

 Naša djelatnost je vezana za područje graditeljstva i to usluge:

- projektiranja
- nadzora
- consultinga
- vještačenja
- energetskih pregleda i energetskih certificiranja zgrada

Dugave Kramaric 01U projektiranju, nadzoru i consultingu preuzimamo organizaciju usluge izrade cjelokupne projektne dokumentacije i usluge nadzora te tehničkog savjetovanja. Najuža specijalnost kojom se tvrtka bavi je projektiranje i nadzor nad izvedbom nosivih konstrukcija (statički i dinamički proračuni).

U okviru vještačenja za sudove, tijela uprave, državne institucije i privatne naručitelje izrađujemo nalaze i stručna mišljenja prema svim specifičnim zadacima vezanim za pojedine građevine (procjene vrijednosti nekretnina, etažiranja, osiguranja dokaza postojećeg stanja, nedostaci izvedenih radova s troškovnicima, nosive konstrukcije - statika i dr.) te smo do sada izradili preko 600 nalaza vještaka ili elaborata raznih vrsta.

Tvrtka ETER d.o.o. i njeni djelatnici raspolažu sljedećim odgovarajućim licencama i ovlaštenjima kako djelatnika tako i same tvrtke za obavljanje poslova iz domene svoje djelatnosti:

- ovlašteni inženjer graditeljstva (djelatnici)
- ovlašteni arhitekt (djelatnik)
- stalni sudski vještak za graditeljstvo (djelatnici/tvrtka)
- ovlaštenje za energetske preglede i certificiranje zgrada s jednostavnim sustavima – Modul 1 (djelatnik/tvrtka)
- dopuštenje Ministarstva kulture RH za obavljanje poslova projektiranja konstrukcija na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (djelatnik/tvrtka)